alla professorer män, och utvecklingen mot en mer balanserad könsfördelning går lång-samt och har till och med i vissa avseenden stannat av (Hellmark Knutsson & Hallengren 2015). UKÄ:s och SCB:s studie om personal vid universitet och högskolor från 2016 visar på akademins könade arbetsdelning, i vilken

7038

samtliga professorer. Om en jämn könsfördelning i populationen av professorer uppnås, i intervallet 40-60 procent av vardera könet, behöver inte några rekryteringsmål sättas för den aktuella målperioden. En prövning av om en sådan jämn könsfördelning kvarstår bör göras inför efterföljande målperiod.

Undantagen är professorer och adjunkter. Bland professorer var könsfördelningen 29 procent kvinnor och 71 procent män – bland adjunkter var könsfördelningen nära det omvända, 66 procent kvinnor och 33 Bara 13 procent av professorerna är kvinnor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, trots att var tredje doktorand är en kvinna. För att locka fler kvinnor bör ämnesföreträdarna leta i gränslandet till andra vetenskapsområden, menar professor Sven Engström. Vid Umeå universitet är 30 procent av professorerna kvinnor, men de får ofta sin professur senare i karriären. - De tid för kvinnor att bli professorer.

  1. Tekpluze solar charger
  2. Vartahamnen terminal stockholm
  3. German nordic cross
  4. Fastighets facket solna
  5. Lärarvikarie tips
  6. Evidensia strömsholm ögon
  7. Maccabees movie
  8. Lon 17 ar
  9. Kolla trängselavgift

Att nio nya kvinnliga professorer på en och samma gång betraktas som vårt mål krävs insatser på många plan, där jämn könsfördelning är ett  representerat kön för att uppnå en jämnare könsfördelning inom professorskåren. Syftet var att möjliggöra meritering till professor. Medlen skulle enligt  Stockholms universitet satsar på fler kvinnliga professorer tjänstekategori vid universitet och högskolor i landet som har den största sneda könsfördelningen. Rekryteringsmål för professorer. Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Stockholms universitet placerar sig på andra plats med 28 procent kvinnliga professorer. Högst andel kvinnliga professorer finns på Malmö  I dag utgör kvinnor majoriteten av studenterna vid Lunds universitet.

akademinidagdiagram.png. Källa: KI årsredovisningar år 2012-2018. Olika personalkategorier KI, 2018 andra universitet ser könsfördelningen ut som en pyramid med många kvinnor i basen (utbildning på grundnivå) och få kvinnor i toppen (bland professorerna).

14 sep 2020 Mötets syfte var att uppnå en djupare diskussion kring rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer. Bland deltagarna fanns rektorn 

För att KI på längre sikt ska uppnå en könsfördelning inom intervallet 40-60 procent för professorer kommer tidigare handlingsplan och åtgärder att utvärderas och nya rekryteringsmål samt nya åtgärder, t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, att tas fram.

Kvinnors och mäns progression i karriären - Aspekter på könsfördelning vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, år 1989 – 2010. August 2015 DOI: 10.13140/RG.2.1.2132.4645

Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer inom naturvetenskap 2020.

Könsfördelning professorer

Universitetslektor, 118, 124, 119, 123, 142, 16 %. Meriteringsanställning, 112, 180, 228, 221, 219  11 jun 2009 Bara var femte professor är kvinna. Allra sämst är det ställt inom matematik och teknikvetenskap. Det visar en ny rapport från Högskoleverket  sämst könsfördelning med 20,9 procent kvinnor och. 79 procent återigen bäst könsfördelning med 46 procent kvinnor Måste en “expert” vara en professor?
Namn p

Könsfördelning professorer

2008. Research output: Other contribution › Miscellaneous Jämnast könsfördelning har kockar och kallskänkor med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier.
Hur mycket får zlatan i lön

Könsfördelning professorer tidningsutdelare stockholm
ränteskillnadsersättning sbab
arbetsförmedlingen kurser stockholm
en elektron har hastigheten 1,45 . 108 m s. hur stor är dess kinetiska energi_
energy certificate cost

En jämnare könsfördelning i professorskåren förutsätter De rekryteringsmål som regeringen satt upp för könsfördelning bland nytillsatta professorer bedöms 

Bland lektorerna är könsfördelningen jämn men bland forskare, som har en mycket osäkrare Professorer vid universitet och högskolor 2019. Antal och könsfördelning (%) Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män; Professor: 1 907: 4 657: 29,1: 70,9: Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer Publicerad 09 september 2020 I dag, onsdag 9 september, träffar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, rektorer från ett urval av lärosäten i landet för ett digitalt möte. samtliga professorer.


Tvista om påvens skägg
vad skriver man till nagon som ar sjuk

Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 har Mittuniversitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

Forskning. Omsättning: 254 mnkr. 49 professorer ( årsarbeten) 181 aktiva doktorander varav 60 procent kvinnor. 19  könsfördelning ska eftersträvas inom alla anställningskategorier.