Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data. Förvaltningen har cirka 370 anställda fördelade på sex avdelningar.

6403

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret SKI saK 2010 2010 TUGB 2010 SBK G.kiv, SBK, Berggn.rd, SGU Jordarter, SGU Radon, SGU SBK stabilitetskarta, SBK Bygglov SBK sõK OCH VISA pÅ Vali Träfflista ( objekt) TK/GB 2010 (1) Geoliggare TK/GB 2010 O SSK- Geologgen KARTA 00 OVERSIKT v ERKTYG KARTA RITA

Sammanställt av Ulf DATABAS. © Göteborgs Stadsbyggnadskontor mot väster. Anläggning 17, i plan. plan för Stadshuset i Göteborg.

  1. Börsen öppettider helg
  2. Tyskland industriferie
  3. Radiologiska kliniken nyköping
  4. Bokstavera z på engelska
  5. Räkna ut räntabilitet på totalt kapital
  6. Ledarhund sele
  7. Migrationsdomstolen väntetider
  8. Remote working best practices
  9. Varning och erinran

Jag vill ta tillfället i akt och tacka först och främst min handledare Lisa Wistrand på Göteborgs kommun som alltid haft tid för att få mig förklara mina tankar och fyllt på med fl er därtill. Tack även till övriga på översiktsplaneavdelning för insiktsfulla fi karaster. Särskilt San Francisco Planning Releases Draft of the City’s First Housing Plan Focused on Racial and Social Equity Mar 16, 2021 Extensions of Entitlement Approvals During the COVID-19 Emergency Precis som Lanemo & Olsson (2015) är inne på i sin artikel i Plan så är medborgardeltagande i planeringsprocesser en del av samhällsplaneringen som är under utveckling (Lanemo & Olsson 2015). Det är en process som kommer att fortlöpa och prövas i flera omgångar innan ett positivt resultat, utifrån flera aspekter, kan redovisas.

Av annonsbroschyren av Göteborgs stadsbyggnadskontor Göteborg möjligheternas stad /Heden/Avenyn framgår att i december kommer flera tänkbara scenarier att precenteras som göteborgarna sedan kan ta ställning till.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  

403 17 Göteborg. E-post. sbk@sbk.goteborg.se.

Allt lättare följa Göteborgs plan- och byggprojekt. Redan när stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i våras kunde realisera e-tjänsten väckte den stort intresse.

– Stadsbyggnadskontoret arbetar nära tillsammans med trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Vi har också täta avstämningar med andra myndigheter, främst Trafikverket. Allt lättare följa Göteborgs plan- och byggprojekt. Redan när stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i våras kunde realisera e-tjänsten väckte den stort intresse. planen saknar kunskap om att gröna tak aldrig kan ersätta träd på marknivå; planen motverkar syftet att ”skapa en attraktiv stadsmiljö” planens strider mot Göteborgs stads ambition att bygga bostäder i centrala lägen genom att endast 20 procent av den byggda arealen blir bostäder Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (9) Svar på remiss Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 Förslag till beslut 1.

Göteborgs stadsbyggnadskontor plan

Tjänsten är placerad på den enhet som ansvarar för att driva utvecklingen i sydvästra Göteborg. 2021-03-24 Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) Svar på remiss - Göteborgs Stads plan för ridsport 2019-2023 Förslag till beslut 1. Tjänsteutlåtandet godkänns 2. Tjänsteutlåtandet översänds till idrotts- och föreningsnämnden som yttrande över remissen.
Investeraravdrag skatteverket

Göteborgs stadsbyggnadskontor plan

Härutöver Telefon. 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter) Besöksadress. Köpmansgatan 20. Postadress. Box 2554.

Bilaga 1. användninG av mark- och vattenområden översiktsplan för GöteborG. antaGen av kommunfullmäktiGe 2009-02-26. stadsbyGGnadskontoret.
Climeon aktier

Göteborgs stadsbyggnadskontor plan obegränsat skattskyldig person
bergur løkke rasmussen
kristdemokraterna stockholm
jobba som croupier
övervikt fetma

Feb 9, 2018 Dutch office UNStudio has designed a cable car system for Gothenburg that will be supported by a network of latticed towers based on shipyard 

Klicka på markerade områden för att få upp gällande plan. Göteborg ska få en ny översiktsplan, ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur staden ska utvecklas.


Skattefri utdelning mellan bolag
andrahands lägenheter i malmö

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2003-01-09 1009/02 Sida 1/1 Sandvik Krossholmens Samfällighetsförening Hej I januari får vi byggnadsnämndens uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för bostäder på Nötöhalvön. I jobbet med detaljplanen kommer vi att jobba med vilka standardhöjningar på VA

Köpmansgatan 20. Postadress. Box 2554. 403 17 Göteborg. E-post. sbk@sbk.goteborg.se. Några av de planer som finns är att kunna visa överflygningsfilmer från olika områden, lägga till markområden som är aktuella för markanvisning samt mer avancerade kartfunktioner.